Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria d'ajuts de Fundación Biodiversidad 2018

Dimecres 7 Febrer 2018 - 13:50

   
Objectiu de l’ajut. Donar suport a activitats relacionades amb:

- Biodiversitat terrestre
- Biodiversitat marina i litoral
- Canvi climàtic i qualitat ambiental
- Economia verda
- Relacions internacionals

Específicament la custòdia del territori queda recollida en la línia BT8: “Impuls de noves eines de conservació de la biodiversitat (custòdia del territori, bancs d’hàbitats, etc..)”.

Qui s’hi pot presentar
- Entitats i organitzacions sense ànim de lucre: a) D’àmbit estatal o comunitari. b) D’àmbit regional o local que participen en xarxes o programes de caràcter estatal o comunitari
- Organismes públics d’investigació, universitats públiques
- Administracions públiques i entitats locals que estiguin integrades en xarxes o programes d’àmbit estatal o comunitari
- Entitats mercantils o altres persones jurídiques

Característiques de les activitats a realitzar pels beneficiaris

Els projectes hauran de complir, com a mínim, una de les condicions següents:
- Desenvolupar-se en un àmbit superior al de comunitat o ciutat Autònoma, és a dir, en més d'una comunitat o ciutat autònoma.
- Desenvolupar-se en el medi marí.
- Desenvolupar-se amb espècies o en espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic en la legislació estatal, sempre que aquests formin part d'una xarxa d'àmbit estatal o comunitari.
- Estar directament vinculats amb plans i estratègies de caràcter nacional.

Partides pressupostàries. Total: 1.100.000€ repartits de la següent manera:
- Línia d’actuació Biodiversitat terrestre – 800.000€
- Línia d’actuació Biodiversitat marina i litoral – 200.000€
- Projectes relacionats amb Informació Ambiental – 100.000€

Import màxim a sol·licitar: 50.000€ per a la 1a i 2a línia d’actuació, i 25.000€ per a la 3a línia d’actuació.

Es pot sol·licitar un màxim d’un 70% del pressupost total del projecte. En el cas de les entitats públiques, el cofinançament és del 50%.

Només es pot presentar 1 proposta per entitat sol·licitant.

Data límit per presentar la proposta: 30 d’abril a les 14:00h.

Per a  més informació consulteu la pàgina web de Fundación Biodiversidad, on trobareu, entre d’altres:
- Com presentar-se
- Criteris d’avaluació
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies