Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Programa de Voluntariat Ambiental a platges, rius i custòdia del territori.

Dimarts 5 Juny 2018 - 10:50

  
Des 2012 la Fundación Biodiversidad impulsa el Programa de Voluntariat Ambiental a platges, rius i custòdia del territori. Aquest any amb motiu de la celebració del seu 20è aniversari, volen implicar els més joves en la cura de l'entorn, de manera que els principals protagonistes del programa de voluntariat ambiental seran nens i joves perquè s'impliquin en la conservació dels ecosistemes naturals , el litoral i les conques hidrogràfiques.
En aquest marc, i amb l'objectiu de potenciar el paper de l'acció ciutadana en la conservació de la natura i els paisatges, es volen posar en marxa actuacions de voluntariat amb entitats de custòdia del territori que realitzen accions per a la conservació en el domini públic marítim-terrestre i el domini públic hidràulic, entre d'altres espais.
S’estima que el programa mobilitzi més de 5.000 voluntaris. Podeu presentar les vostres propostes abans del 8 de juny a les 14:00h

COM PRESENTAR-S’HI
Enguany han dividit el programa en 17 Lots, que correspon a diverses conques hidrogràfiques i demarcacions de platges . A Catalunya doncs, es liciten els següents lots:
LOTE 4. Playas de la demarcación levantino-balear
LOTE 14. Ríos. Demarcación Hidrográfica del Ebro
LOTE 15. Ríos. Demarcaciones Hidrográficas de las Cuencas Internas de Cataluña y de las Islas Baleares
 
PRESSUPOST
El programa té un pressupost total de 164.462,82€
Cada lot té un pressupost màxim:
- Lots 1 a 5: 9.090,91€ (4.545,45€ per lot i per any)
- Lots 6 a 17: 9.917,36€ (4.958,68€ per lot i per any)

En cas de guanyar la licitació, cal presentar una factura un cop s’hagin realitzat les actuacions.

TIPUS D’ACTIVITATS A PRESENTAR
- Poden ser: neteja de platges, fons marins i rius, avistament de cetacis, cens d’espècies, control d’espècies invasores, conservació i restauració dels ecosistemes, construcció i col·locació de caixes niu, activitats de formació, comunicació i sensibilització ambiental.
- S’han d’ofertar un mínim de 5 activitats per lot.
- Cada lot anirà dirigit a un mínim de 250 persones, de les quals la meitat hauran de ser menors de 18 anys.
- Les activitats s’han de realitzar fonamentalment entre juny i octubre del 2018. Hi ha la possibilitat de realitzar activitats durant el 2019. Això només passarà en cas de tenir continuïtat amb la dotació pressupostària pel programa.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Entre d’altres, es donarà preferència a aquelles propostes que generin nous acords de custòdia o es treballi en el marc d’acords ja existents.
 
COM PRESENTAR-S’HI
Cal presentar 2 sobres:
- Sobre A – Documentació general. Documentació administrativa (poders notarials de la persona que presenta la proposta, certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social, còpia de les escriptures de constitució, justificació de la solvència econòmica, etc...).
- Sobre B – Proposta tècnica. Amb objectius i descripció de les tasques a realitzar.
 
Trobareu més informació al:
- Documento técnico para licitación del Programa de Voluntariado Ambiental en Playas y Ríos de la Fundación Biodiversidad 2018 y 2019.
- Pliego de cláusulas administrativas para licitación del Programa de Voluntariado Ambiental en Playas y Ríos de la Fundación Biodiversidad 2018 y 2019.

Per a més informació sobre com presentar-s’hi cal contactar amb voluntariado@fundacion-biodiversidad.es

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies