Titols i resum a tot arreu
Aquest acte està organitzat pel Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis -  Museu del Ter. Durant l'acte es preveu fer, breument, les presentacions següents:

·         Benvinguda de part de l’Ajuntament de Manlleu

·         Estat ecològic dels rius i rieres d’Osona l’any 2012. A càrrec de Núria Sellarès (CERM-Museu del Ter).

·         Actuacions de voluntariat, restauració i custòdia efectuades a les Riberes del Ter. A càrrec de Laia Jiménez (CERM-Museu del Ter).

·         Avaluació de la connectivitat per als peixos a la rampa per a peixos de la reclosa de la Teula l’any 2012 (riu Ter a Manlleu). A càrrec de Marc Ordeix (CERM-Museu del Ter).

·         “Restauració fluvial i gestió ecològica. Manual de bones pràctiques de gestió de rius i riberes” (fruit del projecte europeu Interreg IVB, RICOVER). A càrrec de Jordi Camprodon (CTFC).

·         Parlaments a càrrec dels representants dels altres ajuntaments associats al projecte Riberes del Ter.

·         Signatura del nou conveni marc del projecte “Riberes del Ter” entre Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu (Osona) i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter, i incorporació de nous membres (Sant Vicenç de Torelló i Vic).

Dia i hora: Dimecres 20/03 a les 19h
Lloc: Auditori Roca. Museu del Ter. Manlleu
Data: 20/03/2013
Hora: 19 : 00
Localització: Manlleu. Museu del Ter, Auditori Roca
Contacte: Centre d'Estudis dels Rius Mediterranus - Museu del Ter
Telèfon: 93 851 51 76
Cost: Gratuït
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva