Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de feina per un tècnic/a de custòdia fluvial - Associació Hàbitats

Dilluns 27 Setembre 2010 - 17:21

El lloc de feina que es pretén crear va encaminat a oferir serveis avançats d’assessorament a iniciatives de conservació dels rius i el medi aquàtic, mitjançant les eines de la custòdia del territori i l’adopció de rius.

L’objectiu és disposar d’un nou professional que s’especialitzi en dinamitzar i orientar projectes de conservació dels rius i les masses d’aigua dins l’Associació Hàbitats. Aquesta sol·licitud cerca obrir nous àmbits de serveis especialitzats per respondre a la demanda d’entitats, municipis i empreses que volen implicar-se i participar en la conservació del medi fluvial i aquàtic.

La tipologia de tasques a desenvolupar implica trobar un perfil, preferentment, de tècnic amb coneixements de medi ambient o del món de la comunicació i la gestió (empresa, màrketing).

Es valorarà positivament tenir coneixements sobre la custòdia del territori, el voluntariat ambiental i sobre els ecosistemes aquàtics continentals i ecosistemes terrestres adjacents.

D'altra banda, es considerarà imprescindible disposar de flexibilitat d'horaris, capacitat de comunicació i gestió de projectes, disponibilitat per desplaçar-se, vehicle propi i, sobretot, que la persona sigui proactiu/va.

Per accedir a la tria de candidats caldrà demostrar que s'està inscrit, des de fa un mínim de 6 mesos, com a demandant d'ocupació no ocupat al Servei d'Ocupació de Catalunya i que es pertany al col·lectiu de treballadors/es desocupats/des no perceptores de prestacions o subsidi d'atur (o els hi manqui un mes per exhaurir-la).

Podeu fer arribar el vostre currículum a administracio@projecterius.org
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies