Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LLIBRE DEL MES: El valor ocult de l'activitat agropecuària a Catalunya

Dijous 7 Abril 2011 - 10:46

Amb aquest document, la Fundació del Món Rural dóna llum a l’activitat econòmica indirecta i les principals externalitats del sector agrari i forestal de Catalunya


La Fundació del Món Rural presenta, per primer cop, una valoració econòmica global del sector agropecuari a escala catalana, tenint en compte l’activitat econòmica indirecta que suporta aquest sector i les principals externalitats que genera. Aquest és el primer gran objectiu d’aquest treball. El segon és desenvolupar una estratègia de contraprestació d’aquestes externalitats. En definitiva, es tracta de donar llum als valors ocults del sector agrari i forestal, que, malgrat els canvis que s’han produït, encara són mal coneguts, poc reconeguts i molt poc contraprestats o retribuïts.

Aquesta recerca pot ser un molt bon instrument a l’hora de fer un balanç econòmic global del sector, que contempli el conjunt de beneficis i costos més enllà de la seva dimensió productiva, per a la presa de decisions i l’assignació de recursos, ja sigui des de l’àmbit públic o el privat.

A la pàgina web de la Fundació del Món Rural podeu consultar i obtenir els documents en pdf de tots els informes generats per a aquest estudi: http://www.fmr.cat/web3/web/ct/activitats_detall.php?id=183

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies