Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Es signa un conveni per recuperar el Gaià

Dijous 1 Març 2012 - 10:09

Repsol i l'Associació Mediambiental La Sínia han signat un conveni que permetrà continuar recuperant la fauna i la flora pròpies del territori.

Repsol i l'Associació Mediambiental La Sínia han fet un nou pas endavant perquè el tram final del riu Gaià recuperi els seus principals valors ambientals i fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials. Després del que ha suposat la recuperació del cabdal ecològic del Gaià, a través de la signatura d'un conveni entre Repsol i l’ACA, les actuacions contemplades en el conveni que s’ha signat són la continuació de les accions encaminades a la definitiva recuperació dels valors naturals del Riu. Concretament el conveni es centra en l'entorn fluvial del curs baix del riu Gaià.
Aquest riu, típicament mediterrani, s'embassa al pantà del Gaià, propietat de Repsol.

Sobre el conveni signat entre Repsol i l'Associació Mediambiental La Sínia
Els objectius específics que es pretenen assolir amb aquest conveni de col·laboració són els següents:
a) Impulsar programes de conservació de biodiversitat: Projecte d’estudi de la població de l’eriçó clar (Atelerix algirus), pla de recuperació del barb cua-roig (Barbus haasi), col·locació i seguiment de caixes-niu i de l’ornitofauna, pla de seguiment i conservació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al torrent de Salomó, a la desembocadura, la zona humida de la resclosa, etc.
b) Promoure el voluntariat ambiental entre els veïns i veïnes del municipi i de la comarca. Actualment l’Associació Mediambiental la Sínia coordina un grup de voluntaris/es que desenvolupen el seu projecte a l’entorn del curs baix del riu Gaià.
c) Custòdia de terrenys privats dins de l’àmbit fluvial: A més de la custòdia del Domini Públic Hidràulic, també es vol impulsar la custòdia de terrenys privats dins de l’àmbit fluvial del Gaià.
d) Promoure projectes de millora d’usos públics: Senyalització d’itineraris, instal·lació d’algun plafó informatiu i edició de materials.
e) Promoure a mig termini un acord entre els diversos municipis del curs baix del riu Gaià per tal d’impulsar-ne la recuperació i conservació dels valors naturals.

La signatura del conveni formalitza les diverses col·laboracions puntuals que ja s’han dut a terme durant l’any 2011.El Riu Gaià
L’any 1992, la desembocadura del Gaià va ser inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural, considerada dins de la xarxa relicte de zones humides de la Catalunya meridional. Posteriorment, el 1995, per la seva riquesa faunística va ser declarada Reserva Natural de fauna salvatge

La nova ampliació de la Xarxa Natura 2000, ha inclòs tot el curs baix del riu Gaià, conjuntament amb l’entorn natural de l’embassament del Gaià i part del curs mig del riu, fins l’albereda de Santes Creus (espai ja catalogat dins del PEIN). Aquest nou espai de la Xarxa Natura 2000 de 2.998 hectàrees de superfície, s’anomena “Riu Gaià" la seva catalogació com a ZEPA (Zones declarades de protecció especial per a ocells) implica la inclusió automàtica en el Pla d’espais d’interès natural.
Un tram important del torrent de Salomó també ha estat inclòs dins d’aquest nou espai de la Xarxa Natura 2000, concretament el tram de torrent entre Salomó i Sant Miquel de Vespella de Gaià. En aquest tram de torrent és on precisament s’ha detectat la presència d’una població de tortuga de rierol.Text i Imatges > Associació Mediambiental La Sínia
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies