Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LLIBRE DEL MES: Manual d'autofinançament del 3er sector ambiental

Dijous 7 Març 2013 - 14:17

Es descriuen propostes de captació de fons econòmics i socials, com optimitzar-les i els exemples d'algunes entitats per tal d'afavorir l'intercanvi d'informació.

Aquest és un manual enfocat directament a entitats de defensa del medi ambient. Les entitats no tenen una visió mercantil que faci possible disposar dels medis tècnics i materials necessaris per a dur a terme la seva missió principal de defensa de la natura. En general, la seva supervivència es fomenta bàsicament en dos fonts principals: les petites donacions o quotes dels socis/es i les subvencions.

L’increment d’organitzacions dinsuna mateixa àrea, l’increment de nous aspectes ambientals, les limitacions pressupostàries de les administracions, entre d’altres motius, han fet que les necessitats de finançament hagin augmentat, o si no han augmentat, han disminuït les fonts que originàriament es tenien.

En aquest manual es descriuen propostes de captació de fons econòmics i socials, com optimitzar-les i els exemples d’algunes entitats per tal d’afavorir l’intercanvi d’informació entre les entitats del tercer sector ambiental.

El manual proposa vàries metodologies per captar fons privats, tot acompanyant la informació amb exemples pràctics molt útils: venda de manterial promocional, quotes dels associats, descomptes en serveis i gratuïtats; serveis; esdeveniments solidaris; loteries i sortejos; apadrinaments; simpatitzants; displays en punts de venda; formació i divulgació; col·laboració amb empreses; mecenatge i patrocini; crowdfunding; herències, llegats i donacions; capital intel·ligent / business angels i voluntariat corporatiu.

Aquest manual sorgeix de la Mesura 16 del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2011-2014: incentivar l’ús d’estratègies innovadores de captació de fons de les entitats. I més específicament, l’Acció 3 sobre promoure accions de les entitats encaminades a la generació d’ingressos propis.

Us podeu descarregar el manual a la web de la Generalitat de Catalunya.

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies