Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Nova reunió de la Comissió de seguiment del Pla de Suport al Tercer sector ambiental de Catalunya

Dijous 3 Octubre 2013 - 17:21

Novetats en el suport i la col·laboració público-privada al foment de les entitats ambientals catalanes.
El 2011 es va desenvolupar i aprovar el 1r Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (Pla TSAC), promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El pla incloïa una comissió de seguiment, constituïda a finals de 2011 i en la qual participen reresentants d'entitats del tercer sector ambiental, del món local, universitats, experts i departaments del Govern, amb un total de 24 membres, inclosa la xct.

La Comissió es reuneix cada quatre mesos des de l’aprovació del pla, i en ocasió de la darrera reunió del passat 18 de setembre us presentem un resum dels temes tractats, com a mostra dels treballs que s’hi porten a terme.

Les reunions es desenvolupen generalment en base a un repàs del pla d’acció anual per part dels responsable del Pla de la Direcció General de Polítiques Ambientals (DGPA), al qual els membres de la Comissió fan suggeriments i coordinen tasques i accions a portar a terme. En aquesta ocasió es va exposar el nou decret per al qual les entitats receptores d’ajuts no hauran de presnetar justificants de pagament per a la liquidació de subvencions, juntament amb d’altres eines de crèdit i liquiditat que s’han facilitat, tant amb entitats d’economia social, com financeres o l’Institut Català de Finances.

La DGPA també va exposar els treballs per incorporar a les entitats ambientals en la definició dels nous fons europeus en la programació 2014-2020, i facilitar una major participació d’aquestes en fons on fins ara no tenen accés, per exemple FEDER o POCTEFA . Es va destacar que les entitats privades tindran un accés garantit als fons europeus en la propera programació, cosa que també pot beneficiar a les entitats ambientals. També es va donar a conèixer i es va animar a que les entitats ambientals féssin aportacions a l’estratègia d’innovació i recerca de Catalunya (RIS3Cat), que fixarà les prioritats en aquest àmbit durant el proper período de fons europeus. Tambe es va tractar la possibilitat de recuperar els ajuts a l’avaluació d’impacte ambiental per part d’entitats, i el Departament de Governació organitzarà una reunió amb les entitats per aquesta qüestió.

Finalment, des de les entitats es va destacar de manera especial la necessitat de millorar la participación de les entitats ambientals en òrgans consultius del govern.

La reunió va finalitzar amb un repàs de dues activitats destacades del sector, com la Setmana de Voluntariat Ambiental, celebrada recentment, i el Marketplace ambiental territorial de Tarragona, previst el 18 d’octubre; i del nou apartat web dels projectes d’educació i sensibilització ambiental subvencionats el 2013 per la DGPA. La comissió es tornarà a reunir novament a inicis de 2014, i haurà de valorar la forma de continuar l’actual pla de suport, en principi previst pel període 2011-2014.
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies