Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Consell de membres de la xct del passat febrer

Dijous 6 Març 2014 - 15:23

D’entre el conjunt de decisions preses en volem destacar una: la creació de la Comissió Executiva de la xct

El passat dia 20 de febrer a Vic es va celebrar la darrera reunió ordinària del Consell de Membres de la xct. A l’ordre del dia múltiples propostes d’acord prou importants per al funcionament de la xarxa, com foren l’aprovació del Pla de Treball i del Pressupost per al 2014.

D’entre el conjunt de decisions preses en volem destacar una: la creació de la Comissió Executiva de la xct. Aquest nou òrgan és de caràcter delegat del Consell de Membres i ha de permetre un seguiment i una gestió més propera de les tasques de l’equip tècnic, així com prendre tot un seguit de decisions que alliberin al Consell de debats poc estratègics.

La Comissió Exectutiva estarà formada per la presidenta de la xct, el tresorer i un vocal, amb el vicepresident i un altre vocal com a suplents. El 18 de març es reunirà per primer cop i es preveu una periodicitat aproximada de caràcter mensual, així com també l’assistència regular de l’equip tècnic de l’entitat.

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies