Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

Dijous 3 Juliol 2014 - 17:39

  
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ha obert una convocatòria per a atorgar ajuts per finançar l'organització d'un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d'entitats dels territoris de la CTP.

La finalitat de la xarxa és la consolidació de la col·laboració cientificotècnica per preparar el desenvolupament de projectes de recerca en comú i la presentació/obtenció de projectes de recerca europeus.

D'aquesta manera, amb l'establiment de la xarxa s'ha d'aconseguir l'increment de la comunicació, l'intercanvi de coneixements, l'opció de compartir recursos tecnològics i facilitar el treball comú.

Per a la realització de les actuacions subvencionables seran considerades prioritàries les temàtiques següents:
- Recerques específiques emmarcades en el context pirinenc.
- Recerques relatives a altres temàtiques d'interès comú per a la CTP.
- Àrees prioritàries del Programa H2020 de la Unió Europea.

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca, centres tecnològics i les fundacions hospitalàries, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses ubicades a Catalunya. Les entitats beneficiàries hauran de demanar l'ajut a través d'una persona responsable vinculada contractualment a l'entitat sol·licitant. Aquesta persona responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor/a.

La durada màxima de les activitats proposades és de dos anys, comptadors des de l'1 de gener de 2015.

Els investigadors o les investigadores i els equips de recerca s'han de constituir en xarxa temàtica de recerca formada per un mínim de tres equips de recerca, que pertanyin cadascun d'ells a un territori diferent de la CTP. És necessari que la proposta tingui caràcter transfronterer, és a dir, que hi participin equips de recerca de, com a mínim, dos estats diferents. Aquestes propostes han de quedar registrades als diferents territoris participants.

L'import màxim de l'ajut serà de 6.000,00 euros. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC fins el 15 de juliol de 2014

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l'AGAUR.
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies