Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Es busca una parcela de terreny per a un projecte d'investigació

Dijous 2 Octubre 2014 - 09:23

L'objectiu del projecte és estudiar la qualitat de l'aigua en basses.
A continuació us fem arribar una Proposta de col·laboració en projecte d'investigació de qualitat de l'aigua en basses de lleure educatives d'antics alumnes de l'IES Rubió i Tudurí, per si és del vostre interès!PROPOSTA
La següent proposta busca una col·laboració en un projecte d’investigació sobre la qualitat de l’aigua en basses amb finalitats de lleure o educatives, mitjançant la recreació i optimització d’ecosistemes aquàtics i palustres encarregats de la fitodepuració de l’aigua, sense afegir a aquesta cap producte químic desinfectant

QUI SOM?
Som tècnics superiors en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, titulats per l’Escola Rubió i Tudurí de Barcelona.

QUÈ VOLEM FER?
Estem desenvolupant un projecte d’investigació per determinar l’evolució de la qualitat d’un volum d’aigua en un sistema obert (com podria ser una bassa), i per establir els mecanismes de control dels diferents paràmetres físics, químics, biològics i bacteriològics, que hi intervenen. Amb aquest projecte volem contrastar l’eficiència dels sistemes de depuració natural de l’aigua en determinades condicions, com són: el clima mediterrani i els volums no extensius.

COM HO FAREM?
La investigació es durà a terme en un recipient estanc, aïllat de possibles aportacions d’aigua de l’exterior, on s’implantaran diversos vegetals i un sistema de circulació. Un cop omplert d’aigua, s’estudiaran els efectes que els factors del clima mediterrani: insolació, vent, temperatura, etc, provoquen sobre aquest volum d’aigua durant un termini de temps de com a mínim un any.

A mesura que el procés vagi evolucionant es faran periòdicament anàlisis de diferents factors : PH, DBO5, MO en suspensió, mineralització, duresa, presència i quantificació de bacteris, color, terbolesa, etc. Simultàniament, en funció dels resultats obtinguts es dissenyaran estratègies per al control biològic d’aquests paràmetres fins al nivell més adient.

QUÈ NECESSITEM?
Per poder portar a terme el projecte d’ experimentació que ens permetrà desenvolupar el producte tal i com el tenim plantejat, necessitem:
- Un terreny a l’aire lliure d’uns 50m2 aproximadament, amb bona accessibilitat per a vehicles, i exposat a la solana.
- Aigua potable suficient per a omplir la bassa.
- Corrent elèctric per a la connexió d’una bomba de velocitat variable.
- Mesures de seguretat suficients a la finca per procurar per la seguretat del material aportat durant l’experiència.
- Tenir garantit el temps suficient de permanència a l’indret que ens permeti portar a termini l’obra, posterior anàlisi dels indicadors, i implementació de les correccions oportunes que siguin necessàries a fi d’aconseguir els objectius proposats. Termini entre un any o un any i mig.

QUÈ OFERIM?
- Prioritzar al màxim tant el disseny com la tria de materials i la construcció de la bassa per tal d’aconseguir la màxima integració de l’element constructiu al paisatge i el mínim d’impacte. Un cop finalitzada l’activitat ens comprometríem a retirar tota la instal·lació i terraplenar el forat restant en el lloc, si aquest fos el pacte al que s’hagués arribat amb l’altra part.
- Possibilitat de deixar total o parcialment la bassa a l’indret un cop acabada la nostra tasca, convertint-la en una bassa naturalitzada i un hàbitat de fauna aquàtica.
- Possibilitat d’oferir algun taller pràctic de natura on s’expliqui la importància de l’aigua com a element essencial per a la vida i la biodiversitat dels ecosistemes.

Destaquem la nostra predisposició a escoltar propostes, i arribar a acords amb institucions públiques o privades, propietaris de finques rurals o forestals que impliquin el benefici mutu de les dues parts.

Aquelles persones que vulguin col·laborar en aquesta proposta poden contactar amb:
Joan Farré: 653 13 99 17
Joan Rodamilans: 651 99 84 34
info@tecnicanatural.com
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies