Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LLIBRE DEL MES: Experiencias positivas en Red Natura 2000

Divendres 14 Novembre 2014 - 15:45

És el primer llibre d'una col·lecció que està dirigida a la societat i als qui viuen i gestionen la xarxa europea d'espais protegits.
 
El llibre fa un recorregut per 28 casos reals que mostren que el binomi desenvolupament i conservació és possible. Les experiències estan vinculades a la ramaderia, agricultura, aprofitament forestal, marí i turisme. 

"Aquesta publicació forma part de la tasca de SEO/BirdLife per donar a conèixer la importància de la Xarxa Natura 2000 i per conscienciar sobre la seva conservació. Es tracta de posar en valor la nostra autèntica riquesa. Amb el Life+ Activa Xarxa Natura 2000 es vol fer veure a la societat que a Espanya i a Europa som rics en Biodiversitat i que cuidar i respectar aquest gran actiu natural és la millor garantia per capejar qualsevol crisi ". Assumpció Ruiz, directora executiva amb SEO/BirdLife.

El 80 % de la població europea no sap que és la Xarxa Natura 2000. Aquest és el major repte a què s'enfronta la més important xarxa d'àrees protegides del món, creada el 1992 i que està formada en l'actualitat per 27.000 espais. Diferents factors determinen aquest desconeixement, com la complexitat de la seva forma de declaració o la confusió amb altres figures de protecció, sense oblidar-se que la majoria dels espais de la Xarxa Natura 2000 no tenen instruments o plans de gestió. Tot això a més repercuteix en el 20 % de persones que si saben el que és, però veuen a la xarxa un obstacle al desenvolupament. Amb la publicació Experiències positives en Xarxa Natura 2000, SEO/BirdLife pretén posar en valor la Xarxa Natura 2000 i aportar exemples reals que demostrin que la conservació dels valors naturals és compatible amb el desenvolupament d'activitats productives i és també garantia de futur. Comunicar què és la Xarxa Natura 2000, els seus valors i les oportunitats de desenvolupament que ofereix és un dels pilars del treball de SEO/BirdLife , organització vinculada a la xarxa europea d'espais protegits abans fins i tot que aquesta naixés , ja que les aus han estat i són claus en el procés de designació de la aquesta gran xarxa

Podeu descarregar la publicació al següent enllaç:
http://activarednatura2000.com/wp-content/uploads/2014/10/Experiencias_positivas_SEOBirdLife.pdf

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies