Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El 1r Baròmetre del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat) mostra dades reals del sector, així com els reptes de futur

Dimecres 1 Juliol 2015 - 09:53

El sector el conformen 220 entitats, que compten amb prop de 25.000 socis, uns 5.500 voluntaris, i representen un volum econòmic de 19,3 MEUR. (dades estimades)
Durant el transcurs del 2n congrés del TSAcat els dies 11 i 12 de juny de 2015, es va presentar el Baròmetre del TSAcat, elaborat per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya en el marc del Pla de Suport al TSAcat 2011-2014.

El document aporta dades sectorials rellevants, útils a l’hora d’identificar els aspectes on cal esmerçar els esforços. Entre els principals reptes detectats a partir de les enquestes formulades a les entitats destaquen la necessitat d’augmentar la incidència política i la transformació social, millorar el finançament, la sostenibilitat econòmica, la comunicació, i el treball en xarxa, a més de l’estructuració del sector i del seu reconeixement social.
 
El Tercer Sector Ambiental en xifres
Segons les dades estimades reals del baròmetre (dades del 2013), actualment unes 220 organitzacions no governamentals i entitats privades sense finalitat de lucre centren la seva activitat en l’àmbit de l’ecologia, de la sostenibilitat ambiental i, en general, en la protecció i la millora del medi ambient. Aquestes entitats compten amb prop de 25.000 socis, al voltant de 5.500 voluntaris anuals, i representen un volum econòmic de 19,3 MEUR anual.
 
Per àmbit geogràfic, de totes les actuacions que realitzen les entitats, el 73% es fan a tot el territori del país, el 12% en l’àmbit internacional, el 8% al conjunt de la resta de l’Estat, i el 7% en diverses Comunitats Autònomes fora de Catalunya. Per demarcacions, aproximadament la meitat de les entitats tenen seu a les comarques barcelonines i una quarta a part a les gironines. La Catalunya Central i les comarques de Ponent compten amb el 7% de les entitats cadascuna, el 8% es troben al Camp de Tarragona, el 3% a les Terres de l’Ebre i el 2% a l’Alt Pirineu i Aran. Cal tenir en compte, però, que existeix un factor de capitalitat. Tot i que moltes de les organitzacions tenen seu a Barcelona, l’abast territorial de les seves actuacions va més enllà.

El TSAcat està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada a la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat. És un actor clau en la construcció d’una societat més sostenible, en ser molt actiu en la identificació i solució dels problemes ambientals. A més, és un element de cohesió i inclusió social en el territori que, especialment a través del voluntariat, propugna valors socials positius.

Per a més informació consulteu els següents documents:
 
Elaboració del Baròmetre 2015 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
L’equip tècnic que ha elaborat el Baròmetre ha estat format per:
- L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac), el qual ha estat, també, el coordinador tècnic del Baròmetre i responsable de la seva elaboració.
- L’Observatori del Tercer Sector (OTS), que han actuat com assessors i col·laboradors en la realització del Baròmetre, essent la seva participació molt rellevant en les Fases de Definició i Planificació i d’Anàlisi estadística.
 
Per més informació sobre el Baròmetre, podeu contactar amb: Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya: correu@o3sac.org

Text i imatges > Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies