Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Oferta laboral: la Fundació Pau Costa busca 2 experts en incendis forestals

Dilluns 8 Febrer 2016 - 13:44

Els especialistes en incendis forestals s'uniran al Departament de Projectes I+D de la Fundació Pau Costa. Aquest departament busca finançament i gestiona projectes que promoguin l'assoliment dels reptes institucionals del FPC amb l'objectiu de promoure l'excel·lència o bé l'impacte dels incendis forestals a la comunitat. Tots els candidats seran avaluats en relació amb els elements que s'indiquen a continuació.
Tasques i responsabilitats
- Donar suport al Departament de Projectes:
Identificar diferents tipus de trucades de programes i iniciatives finançats per la UE.
Suport en la definició de propostes: les metes del projecte, assessorant sobre els socis del projecte i la redacció de propostes.

- Donar suport al desenvolupament de projectes que s'estan desenvolupant actualment:
El desenvolupament de les activitats proposades en els projectes.
Redacció dels resultats i documents del projecte.
Assistir a les reunions dels projectes, a nivell nacional i internacional.
Treballar amb diverses entitats.
Tot això, implicarà viatjar per tot Europa per a esdeveniments temàtics, conferències, esdeveniments de networking i reunions de consorci.
Donar suport als nous requisits sobre els projectes i les noves tasques.

- Donar suport l'àrea de comunicació:
Suport a la creació de continguts per al lloc web de la Fundació.
Ajudar a la difusió de les activitats dutes a terme per la Fundació (xarxes socials).
Suport i servir d'enllaç entre els líders de grup i els Departaments de PFC per al funcionament diari dels projectes.
Qualsevol altra informació que necessiti la gestió de la Fundació per donar suport a l'equip executiu. 

Requisits mínims del candidat
Títol universitari en ciències, enginyer forestal preferible, ciències ambientals, biologia, geografia o similar.
Excel·lent domini d'Anglès - es durà a terme una prova oral i escrita.
Experiència i/o coneixements en àrees clau del FPC.
Experiència en finançament de la UE, la preparació de propostes i/o gestió de projectes d'R+D+I

Altres requisits a tenir en compte
Ser membre de la FPC - serà considerat positivament com un mèrit.
Experiència provada en la recaptació de fons (per exemple, la CE / UE finança projectes).
Domini de l'anglès i coneixement d'altres idiomes europeus.
Màster en Incendis Forestals: Ciència i Gestió Integral - o similar.
El coneixement de les estadístiques i la base de dades.
Es valorarà el coneixement en SIG (ArcGIS).
Carnet de conduir B1.
Maneig de projectes (cursos, tallers, seminaris i altres). 
Voluntat i actitud proactiva, capacitat de treball en equip, bona comunicació i habilitats d'organització, i treballar de forma autònoma.
Capacitat d'adaptació als canvis i dinamisme requerits pels projectes.
Disponibilitat per viatjar a nivell nacional i internacional.

Condicions del lloc de treball
La durada inicial de l'ocupació serà de 6 mesos (d'ocupació a temps complet) amb una possibilitat de pròrroga.
La feina s'iniciarà al febrer de 2016 o tan aviat com es seleccioni un candidat adequat.
Basat a la seu de la FPC. Els empleats seran membres del personal de la Fundació. 
S'ofereix un ambient de treball estimulant, dinàmic, multicultural i internacional, així com múltiples oportunitats per al creixement professional i l'aprenentatge de noves habilitats. 

La Fundació Pau Costa és una organització que promou la igualtat d'oportunitats i anima a la presentació de candidats. Totes les sol·licituds seran tractades de forma confidencial. La Fundació Pau Costa es reserva el dret de seleccionar les persones adequades per a aquests dos vacants. 

Envieu la sol·licitud amb el Curriculum Vitae a info@paucostafoundation.org (subjecte "Job Offer 2016/01 ') abans del 10 de febrer de de 2016.
Més sobre...: oferta laboral
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies