Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Presentació de la Memòria 2015 d'activitats i resultats de la XCT

Dijous 7 Juliol 2016 - 11:19

La memòria va ser aprovada per l'Assemblea general del passat 17 de juny.
 
Us presentem la Memòria 2015 d'activitats i resultats de la XCT, aprovada per Assemblea General Ordinària el passat 17 de juny. A la primera part de la memòria trobareu un repàs dels projectes i les activitats més destacades de l'any. La segona part està dedicada a la gestió interna de la XCT: membres, resultats econòmics i indicadors. 
De la memòria destaquem el text de la Comissió d'ètica de la XCT, reunida el passat mes de juny. Durant la reunió, entre d'altres temes, es va fer la següent valoració de la memòria presentada:

Valorem positivament l’enfocament i l’equilibri temàtic de la Memòria de 2015, així com els avenços en comunicació i visibilitat . Considerem que té una extensió correcta, ja que permet tractar les principals actuacions sense ser indigerible. El seu format i llenguatge s’adiuen amb l’estil de comunicació i el grau de transparència que s’ha de demanar a la XCT, i els continguts reflecteixen correctament l’activitat que s’ha fet durant l’any. Els indicadors, interns i externs, mostren clarament la (delicada) situació de la XCT i les tendències. Valorem favorablement els comentaris interpretatius d’alguns indicadors, però recomanem que la memòria aporti una interpretació conjunta dels indicadors i llurs tendències, en particular d’aquells que es troben en estat deficient (vuit al 2015), emmarcada en el context de la difícil situació que viu la conservació del patrimoni natural a Catalunya. A part, considerem que convindria revisar alguns indicadors, com el de seguiment, i promoure més creativament el seguiment i l’avaluació dels resultats dels acords de custòdia, en termes de conservació, prioritzant els acords que afectin elements patrimonials en perill d’extinció. Malgrat els dèficits en la capacitat econòmica i en el nombre de treballadors de la XCT, valorem molt positivament la tasca desenvolupada, l’orientació i diversificació de línies de treball en xarxa que s’han dut a terme.

    

Esperem que us resulti interessant!
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies