Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions del Programa de garantia juvenil per a les entitats sense ànim de lucre

Dimecres 7 Setembre 2016 - 22:30

 

Aquests ajuts promouen 2.250 contractes de joves titulats que busquen una primera experiència professional. D’aquests, 500 es destinaran a entitats sense ànim de lucre. La resta podran ser sol·licitats per ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha publicat en el DOGC l’Ordre i la convocatòria de les subvencions per incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil a Catalunya, adreçades a ajuntaments i entitats sense finalitat de lucre.

Aquests ajuts, promoguts i impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, van destinats a la contractació en pràctiques de joves amb formació que tinguin entre 16 i 30 anys i compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa, a fi que prestin el seus serveis professionals a entitats sense finalitat de lucre durant 6 mesos.

La relació laboral consistirà en contractes laborals en pràctiques d'una durada de 6 mesos al 100% de la jornada. Com a molt tard, els contractes hauran de començar el 15 de novembre de 2016.

Nº DE CONTRACTES QUE ES PODEN SOL·LICITAR

Cada entitat beneficiària només podrà realitzar un màxim de 10 contractes, i tampoc podrà superar el 50% de la seva plantilla, prenent com a referència la mitjana dels darrers 12 mesos.

IMPORT ATORGAT I CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a cada contracte s’atorgarà un import de 11.000€. S’atorgarà una bestreta del 100% de l’import. Pel que fa a l’assignació de les subvencions, us recomanem que consulteu la Base 11 de la Convocatòria, on s’especifiquen els criteris a seguir per l’atorgament.

Seran les mateixes entitats les encarregades de cercar i seleccionar les persones joves a contractar garantint que compleixen els requisits de la convocatòria (entre d’altres, han d'acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents , o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en practiques).

COM PRESENTAR-S’HI. TERMINIS

El termini per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció és del 5 d’agost al 15 de setembre (ambdós inclosos).

La sol·licitud està disponible al portal “Tràmits” de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a la web del SOC.

 

Per a més informació consulteu:

- Les bases
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524098.pdf

- La convocatòria
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524246.pdf
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies