Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria per a la contractació de joves dins del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Dijous 7 Setembre 2017 - 17:51

 
La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Poden participar a aquesta convocatòria ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de Catalunya.

Import màxim de la subvenció: 10.000.000€ repartits de la següent manera:
- 6.400.000€ destinats a ajuntaments
- 1.600.000€ destinats a consells comarcals
- 2.000.000€ destinats a entitats sense ànim de lucre

A tenir en compte
- Es podran contractar joves amb formació d’entre 18 i 29 anys que compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil (entre d’altres, disposar de títol universitari, graus mig o superior de Formació Professional, o equivalent i que no hi hagi transcorregut més de cinc anys des de la seva obtenció).
- Les persones joves que hagin participat al Programa a la convocatòria de l'exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d'enguany.
- El termini de presentació de sol·licituds està obert entre el 26 de juliol fins el dia 15 de setembre de 2017, aquest inclòs.
- Els ajuts s’atorgaran per estricte ordre de petició de la sol·licitud.
- Les entitats han de cercar i seleccionar els/les joves que compleixen els requisits de la Garantia Juvenil, i un cop concedida la subvenció, contractar-los.
- El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d'aquesta convocatòria és el 30 de novembre de 2017 (inclòs), i la data màxima de finalització és el 30 de maig de 2018 (inclòs).
- La justificació dels ajuts opera per un sistema de mòduls, on cada contracte laboral en pràctiques està valorat en 11.000 euros.
- El pagament es farà mitjançant bestreta del 100% i s'estableix com a garantia la retenció del 20% en el moment del pagament de la bestreta.
 
El SOC ha posat una bústia de contacte a disposició de les entitats que tinguin algun dubte: areatransversalgj@gencat.cat.

Per presentar-s'hi cal enviar el formulari de sol·licitud i la documentació annexa a través de Tràmits Gencat

US RECOMANEM que consulteu la Pàgina del SOC, amb tota la informació necessària per a aquesta convocatòria. Destaquem el document "Guia de prescripcions tècniques" on s'explica amb detall el funcionament de la convocatòria de l'ajut.

Per a més informació consulteu la normativa de l’ajut:
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies