Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

INFORME: L'Agència Europea del Medi Ambient publica un nou informe sobre l'adaptació al canvi climàtic i la reducció del risc dels desastres climàtics a Europa

Divendres 3 Novembre 2017 - 12:55

Destaca les eines innovadores emergents que estan desenvolupant els governs nacionals, regionals i locals per adaptar-se als impactes del canvi climàtic.
Text > Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Reduir els impactes dels fenòmens meteorològics i climàtics perillosos i al mateix temps adaptar-se a un clima canviant s'han convertit en prioritats essencials de la Unió Europea. L'informe presenta 10 riscos naturals claus a Europa, que inclouen les onades de calor, les fortes precipitacions, les inundacions, els temporals de vent, els despreniments de terres, les sequeres, els incendis forestals, les allaus, la calamarsa i els episodis ciclònics. Aquests fenòmens tenen conseqüències importants per a la salut humana, l'economia i els ecosistemes, i encara poden resultar més greus per efecte d'altres canvis, com la poca permeabilitat del sòl, les construccions en zones de risc, l'envelliment de la població o la degradació d'ecosistemes.

Les projeccions climàtiques indiquen que la freqüència i la gravetat de la majoria d'aquests riscos augmentarà durant les properes dècades a tot Europa.

Les pèrdues econòmiques totals provocades pels fenòmens meteorològics i climàtics extrems en els 33 països membres de l'AEMA, durant el període 1980-2016, ascendeixen a més de 450 mil milions d'€. La proporció més elevada d'impactes econòmics correspon a les inundacions (40% aproximadament), seguida de les tempestes (25%), sequeres (10% aproximadament) i onades de calor (5% aproximadament). La cobertura de l'assegurança total per a tots aquests riscos és d'entorn del 35%.

Pel que fa a les conseqüències per a la salut humana, les onades de calor són les més letals, en particular entre grups vulnerables, com la gent gran, per exemple, a causa de l'empitjorament de les malalties respiratòries i cardiovasculars, accentuades encara més per la contaminació de l' aire. Les inundacions, les esllavissades de terres i els incendis forestals també provoquen morts, però en menor mesura que les onades de calor.

Per a més informació consulteu l'informe "Adaptació al canvi climàtic i reducció dels desastres climàtics a Europa"


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies