Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Es busca 1 persona per a ser contractada durant 6 mesos en contracte de pràctiques

Divendres 17 Novembre 2017 - 11:36

Podeu enviar els vostres CV's fins el 23 de novembre com a molt tard.
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) obre una convocatòria per incorporar una persona menor de 30 anys durant 6 mesos a temps complert en contracte de pràctiques, en el marc de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació  Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%Us recomanem que consulteu l'oferta en PDF.
 
MOLT IMPORTANT
És indispensable que la persona contractada compleixi els següents requisits:
- Ser menor de 30 anys.
- Beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Inscrita com a demandants d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
- En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior.
- No haver participat en la campanya del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2016.
Totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits, no podran ser candidats per aquesta convocatòria
Data límit per rebre CV’s: dijous 23 de novembre del 2017.

Lloc de treball
El lloc de treball serà a Vic, on té la seu social la XCT.

Funcions
• Participar en el desenvolupament de les línies de treball de la XCT.
• Desenvolupar tasques de comunicació per a la promoció de la implicació ciutadana en la natura: actualització de web, edició de butlletins, enviament de comunicacions, ús de xarxes socials.
• Col·laborar en la preparació, redacció i presentació de projectes tècnics relacionats amb la implicació ciutadana i/o en la custòdia del territori.
• Fer seguiment de convocatòries d’ajuts i subvencions d’interès.
• Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCT (Setmana de la Natura entre d’altres).

Perfil de la persona que cerquem
Es busca una persona amb formació universitària en l’àmbit de la biologia, ciències ambientals i/o afins interessada en promoure la implicació ciutadana en la conservació de la natura. Les principals tasques que desenvoluparà estan relacionades amb temes de comunicació/implicació ciutadana i amb gestió de projectes tècnics vinculats a la custòdia del territori.
 
• Persona identificada amb la finalitat de la XCT.
• Formació universitària en l’àmbit de: biologia, ciències ambientals, enginyeria forestal/agrònom, etc. Es valoraran també altres perfils sempre que aportin formació i experiència complementària rellevant per a les funcions d’aquest lloc de treball.
• Es valorarà experiència prèvia en organitzacions, administracions públiques o sector privat realitzant tasques vinculades a la conservació i millora del medi ambient.
• Es valorarà la implicació com a voluntari en projectes ambientals (indicar clarament en el CV).
• Es valoraran els següents coneixements informàtics: actualització de pàgines web (Wordpress); ús de programes de disseny (Indesign, Photoshop, Illustrator); ús de programari SIG.
• Bon nivell de redacció i estructuració de documents, i bona capacitat de comunicació oral.
• Capacitat de relació i empatia personal en el context de relació amb equip de treball i membres de la XCT.
• Persones organitzades, amb capacitat per treballar de manera autònoma, i alhora capacitat de treball en xarxa.

Condicions laborals
• El contracte de pràctiques serà per sis mesos, amb inici el 30 de novembre de 2017 com a molt tard i finalització el 30 de maig de 2018 com a molt tard.
• Retribució salarial: 1.400€ bruts mensuals.

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l'haguem rebut. Els currículum que rebem seran tractats amb estricta confidencialitat. Envieu el vostre currículum a scarrera@xct.cat , adjuntant, si voleu, una carta de presentació.
 
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies