Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Crònica de la passada Jornada Anual XCT - XVAC

Dimarts 28 Novembre 2017 - 12:15

Durant la jornada es va iniciar el procés participatiu del futur Pla Estratègic XCT - XVAC.
 
El passat dijous 9 de novembre de 2017 se celebrà a Torre Jussana, a Barcelona, la jornada anual de la Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. La jornada va comptar amb uns 60 participants.

La jornada d’enguany fou emmarcada per l’excepcionalitat dels esdeveniments a Catalunya a nivell polític. Durant la inauguració institucional s’esmentaren els problemes institucionals i econòmics que pateixen les entitats sense ànim de lucre a Catalunya, i com la manca d’independència econòmica determina aquest fet. Per aquest motiu es començà la jornada amb una conferència sobre les opcions de finançament que es poden aconseguir per a la conservació de la natura, seguit d’un debat ètic, dirigit per Igansi Puig, de la fundació ENT, per Oriol Armet, del consorci de les Gavarres, i per en Miquel Rafa, de la Fundació Catalunya- La Pedrera. S’incentivà la idea d’establir tributs i impostos ambientals, la coparticipació de diferents models de negoci, el treball en xarxa entre les diferents entitats i especialment la comunicació, ja que l’objectiu és clar: aconseguir una diversificació de fonts de finançament per a mantenir la base de la sostenibilitat econòmica de les entitats amb un treball en xarxa i transversal entre les entitats.
 

La jornada continuà el llarg del matí amb 6 càpsules de coneixement que tractaven  breument diversos temes d’actualitat que s’exposen a continuació:
- El nou contracte de Custòdia del Territori del Llibre VIè del Codi Civil i les oportunitats que genera pel futur (Joan Pons. Insta). Durant la presentació es va posar l’èmfasis a la tipologia de contractes dels acords de custòdia i com cercar-los en el llibre VIè del Codi Civil, per tal d’entendre les oportunitats futures, molt enfocades a l’accés a bonificacions fiscals, subvencions i al disseny de futurs mecanismes de pagaments per a serveis ambientals, en forma de serveis ecosistèmics.

- La futura llei de foment de l’Associacionisme (Alfons Tiñera. Consell d’Associacions de Barcelona). Es va exposar que aquesta llei pretén enfortir el sistema de finançament de les entitats, el sistema de subvencions públiques, la reducció de la pressió fiscal suportada, la construcció d’espais de participació i de reconeixement de les entitats i els recursos disponibles, per tal de minimitzar la vulnerabilitat que presenten aquestes entitats a Catalunya.

- Planificació i gestió de finques agràries integrant l’explotació productiva i la conservació de la natura (Dr.Anton Montsant. L’Espigall). Per motius de salut, no varen poder assistir a la conferència. En Jofre Rodrigo, membre de la XCT, realitzà la conferència, focalitzant-se en aspectes claus en la planificació agro-ramadera per integrar l’explotació productiva i la conservació de la natura, aconseguint acords de custòdia entre propietaris i les entitats. Aquest model s’emmarca en una estratègia envers la sobirania alimentària, la producció ecològica, l’extensificació de la ramaderia i els circuits curts de comercialització.

- Els convenis de custòdia fluvial amb l’ACA (Evelyn Delgado, Agència Catalana de l’Aigua). Es centrà en diferents reptes per a la gestió d’ecosistemes fluvials per aconseguir acords de custòdia entre propietaris i entitats per a la restauració fluvial. També es va mencionar que ja s’han signat alguns acords: pel riu Gaià de l’Associació Mediambiental La Sínia i per la riera de Santa Maria de la  Fundació Emys.

- Presentació del VIIè inventari d’acords de custòdia a Catalunya 2017 (Pau Carnicero, Xarxa de Custòdia del Territori). Es van presentar les dades de l’invetari 2017. També es va comentar que està previst crear un mapa interactiu que permeti identificar els diferents acords de custòdia arreu de Catalunya. Per últim es va destacar el fet que facilitar l’accés a la informació de l’inventari és beneficiós en diversos aspectes. Per exemple, permet que qualsevol ciutadà pugui identficar quins acords de custòdia hi ha en una determinada zona i treballar per establir-hi noves sinèrgies i treballs conjunts .

- El rol de l’administració local en la custòdia del territori (Carles Castell, Diputació de Barcelona). El rol de l’administració local és important davant el contacte directe amb la ciutadania, els avantatges i beneficis són excepcionals, sempre i quan hi hagi una comunicació bidireccional i transversal. Per aquest motiu cal una estreta col·laboració entre les entitats de custòdia del territori, les Diputacions i les administracions locals per a potenciar aquest fet.Després de la pausa cafè hi va haver una intervenció de la Sra. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, acompanyada del Sr.Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua. Durant la seva intervenció van comentar les perspectives de futur de la custòdia fluvial a Catalunya, agraint les actuacions i els esforços de les diverses entitats en aquest període excepcional que estan patint.
 

Finalment, es realitzaren diverses sessions de debat que establiren l’inici del procés participatiu per a definir el Pla Estratègic Conjunt XCT-XVAC, amb la finalitat d’integrar les dues entitats pel treball conjunt amb un mateix objectiu.
El primer debat va estar centrat en definir la nova missió que haurien de tenir ambdues entitats així com els conceptes clau que haurien de sortir en la definició de la missió compartida.

A continuació va tenir lloc el debat sobre l’encaix de la conservació privada i la custòdia del territori a Catalunya. Durant el debat es va plantejar la idea de si la XCT hauria de treballar també l’àmbit de la conservació privada i com s’haurien de gestionar les situacions en que hi ha propietaris que volen fer conservació i que no troben una entitat de custòdia.

Per últim, durant el darrer debat, centrat en com potenciar la implicació ciutadana en el voluntariat ambiental els assistents van presentar diverses experiències d’èxit que poden servir d’inspiració per potenciar-lo.

Per a més informació us podeu descarregar les presentacions de les diverses intervencions que es van realitzar. Si no vau poder assistir a la Jornada Anual i teniu ganes de participar al Pla Estratègic Conjunt XCT - XVAC, en aquesta notícia trobareu com fer-ho. Us animem a participar-hi!


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies