Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Premi Medi Ambient 2018

Dijous 12 Abril 2018 - 15:24

   
La Generalitat de Catalunya ha convocat el Premi Medi Ambient 2018 a projectes de recerca, desenvolupament i innovació, a iniciatives i a trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Aquest Premi, creat per reconèixer la tasca de persones físiques i jurídiques en l’àmbit de la conservació del medi ambient, se centra enguany en la temàtica de l’economia circular. L’economia circular es fonamenta en el cicle dels materials i defineix un model basat en la prevenció de la generació de residus així com en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, en lloc d’utilitzar matèries primeres verges. S’oposa al model lineal de fabricar, usar i llançar.

Enguany es volen distingir aquells projectes més innovadors que pro¬mouen els principis de l’economia circular, tant del sector industrial com de la recerca i la innovació.

MODALITATS DEL PREMI
El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya es convoca en les tres modalitats següents:
A - Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental. En aquesta modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes d’economia circular que estan en fase preliminar de recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s’han posat a l’abast de la societat ni de la comunitat científica.
B - Iniciatives de protecció i millora del medi ambient. En aquesta modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes coherents amb els principis de l’economia circular que ja estan en funcionament i dels quals es pot demostrar el seu impacte social, ambiental, científic i econòmic.
C - Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Pel que fa a les dues modalitats de Projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i Iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el Premi s’atorga en l’àmbit de l’economia circular.

La modalitat Trajectòries de protecció i millora del medi ambient es preveu atorgable en qualsevol àmbit temàtic d’actuació.

DOTACIÓ

El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya consisteix en un diploma acreditatiu i la dotació següent, segons la modalitat:
A - Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental, amb un import econòmic de 10.000 euros.
B - Iniciatives de protecció i millora del medi ambient, amb un import econòmic de 10.000 euros.
C - Trajectòries de protecció i millora del medi ambient, amb un import econòmic de 8.000 euros.

En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades en una modalitat, l’import inicialment destinat es repartirà a parts iguals. Es poden concedir mencions honorífiques sense dotació econòmica a les candidatures que no hagin obtingut el Premi, però que es considerin d’un interès especial.

QUI POT OPTAR AL PREMI
Poden optar al Premi persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tinguin projectes, iniciatives i trajectòries en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

QUI POT PROPOSAR CANDIDATURES
- Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.
- No s’admeten candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles mateixes: un candidat no es pot autoproposar.
- Les candidatures s’han de presentar a proposta de tercers.

A tenir en compte: Només pot presentar la candidatura per via telemàtica, emplenant el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l’adreça electrònica: tramits.gencat.cat. Prèviament a iniciar la sol·licitud: qui proposa ha de disposar de signatura electrònica. Qualsevol persona física o jurídica en pot disposar.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES: fins el 2 de maig de 2018.

LLIURAMENT DEL PREMI: El Premi es lliurarà en un acte que tindrà lloc amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, el proper 5 de juny de 2018.

Per a més informació consulteu les bases del premi.
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies