Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

INFORME DESTACAT: Informe RiusCat 2017

Dimecres 23 Maig 2018 - 16:39

L'informe és el resultat de 3212 voluntaris i voluntàries que han mostrejat 175 trams entre la primavera i la tardor.
Text i imatges > Web de Projecte Rius

El projecte, que funciona ininterrompudament des de 1997, ha anat incorporant variacions en la metodologia i afinant la manera de recollir les dades. Cada cop són més uniformes i comparables. Finalment s’ha aconseguit unificar les dades recollides des de 2005 fins a l’actualitat, una sèrie de dades de 12 anys.

Enguany s’han recollit 269 inspeccions de 175 trams diferents, distribuïts en 16 conques i subconques, tant internes com intercomunitàries. Dins de l’anàlisi hidromorfològic s’han extret les següents conclusions:

- S’ha millorat la recollida de dades de l’índex d’hàbitat. Els voluntaris i voluntàries han pogut afinar les observacions, podent afegir l’absència d’alguns ítems d’heterogeneïtat, pel que el resultat ha estat que el 71% dels hàbitats presenten alteracions o es troben empobrits.
- D’altra banda, el bosc de ribera presenta una qualitat mitjana. Les principals causes que en limiten la millora són la manca de connectivitat amb els ecosistemes adjacents i la homogeneïtzació de la vegetació de ribera, accentuada per la l’expansió d’algunes espècies exòtiques.
- La severa sequera patida durant l’estiu i la tardor de 2017 es veu reflectida en les dades aportades pels grups de voluntariat. En aquest sentit, s’observa la disminució significativa del cabal al llarg dels anys.

Els trams analitzats sovint es troben en nuclis urbans o semiurbans, alhora que els voluntaris busquen espais agradables i amb cert grau de naturalitat. Per això, la majoria de trams combinen usos urbans, agraris i naturals. Les deixalles són presents al 70% dels trams, i hi predominen els residus sòlids urbans.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es troben pocs trams amb resultats anòmals en les diferents variables. Tot i així, a la primavera el 28% dels trams tenen una concentració de nitrats per sobre de 20mg/l. O a la tardor, el 72% tenen una saturació d’oxigen insuficient.

Amb l’anàlisi estadístic s’ha pogut comprovar que no hi ha una evolució clara de la qualitat de l’aigua segons l’índex dels macroinvertebrats. Sí que es detecten diferències entre els diferents anys, també s’observa que hi ha una correlació clara entre l’índex dels macroinvertebrats i la qualitat del bosc de ribera, la temperatura i la concentració de nitrats. Al 2017, els trams amb qualitat bona o molt bona representen el 59% dels trams a la primavera, mentre que a la tardor aquest percentatge disminueix fins al 37%. Tant sols el 6% dels trams presenten qualitat dolenta.

El 2017 s’han fet, s’han realitzat 3.517 citacions de fauna i flora, de les quals 226 han estat d’espècies exòtiques i 14 d’espècies protegides en la categoria A o B, segons la llei DOGC núm. 5113, 17-04-2008.

Podeu descarregar l’Informe RiusCat 2017 complert en aquest enllaç


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies