Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col•laboració, per al anys 2018 i 2019.

Divendres 1 Juny 2018 - 15:23

   
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert aquesta convocatòria de subvencions, amb l’objectiu de promoure l’educació i sensibilització ambiental.
 
TIPUS DE PROJECTES
Els projectes que poden optar a  aquest convocatòria són:
a) Els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins.
b)  Els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu valorar els serveis ambientals dels ecosistemes.
c) Els projectes de ciència ciutadana que facin accions per promoure la participació ciutadana en la conservació i millora del medi ambient.
 

QUI S’HI POT PRESENTAR
L’objectiu d’aquesta subvenció és finançar projectes en règim de col·laboració, és a dir, que finançaran únicament projectes on hi hagi un mínim de 2 entitats implicades.

 
FINANÇAMENT
En aquesta convocatòria es destinaran 600.000€ de pressupost total
L’import màxim subvencionable per projecte és de 40.000€. No es demana cofinançament
Es pagarà en 2 pagaments: El primer, una bestreta inicial del 80% del total de la subvenció concedida, que es tramita un cop atorgada la subvenció.
Les entitats beneficiàries poden subcontractar part de l'execució de les actuacions subvencionades, sempre que aquesta subcontractació no excedeixi el 50% de l'import de les actuacions.
 
Es poden subvencionar fins a un 10% de despeses generals o indirectes (funcionament i dietes de personal propi)

 
QUI S’HI POT PRESENTAR
- Associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya. Cal que la finalitat principal per estatuts sigui la protecció i la millora del medi ambient.
- Donat que en cada projecte presentat hi han de participar un mínim de 2 o més entitats, és obligatori formalitzar un acord de col•laobració entre les entitats beneficiàries.

 
COM PRESENTAR-S’HI
Únicament s’acceptaran sol·licituds telemàtiques (cal tenir signatura digital per realitzar el tràmit).
 
Data límit per presentar-s’hi: 2 de juliol
Termini d’execució del projecte: fins el 31 de juliol de 2019
 
Per a més informació consulteu:
- Les bases reguladores, ORDRE TES/209/2017, de 12 de setembre (consultar l’Annex 2)
- La resolució de la subvenció, RESOLUCIÓ TES/1038/2018
- El Power Point resum que es va presentar a la passada jornada informativa del 23 de maig, amb informació destacada a tenir en compte
- Un Power Point informatiu sobre Com enviar les sol·licituds

També podeu contactar amb la Montse Castellà de DTES, a entitats.ambientals.tes@gencat.cat
 
 

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies