Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de lloc de treball de responsable jurídic

Dimarts 3 Juliol 2018 - 11:10

Podeu enviar el vostre curriculum vitae juntament amb una carta de motivació fins el dia 15 de juliol a laboral@xct.cat.
 

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) obre una convocatòria per a incorporar una persona com a Responsable Jurídic de l’entitat.

Podeu consultar l'oferta laboral en PDF.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
 
Característiques i funcions:
Responsable de l’àrea jurídica de la XCT, que comprèn:
 • Assessorament a entitats de custòdia en la signatura de contractes per a la conservació de valors naturals o paisatgístics en finques privades, i altres actes jurídics relacionats.
 • Altres assessoraments a entitats, propietaris i institucions relacionats amb els projectes de custòdia del territori i de voluntariat ambiental.
 • Seguiment i proposició de la normativa que afecta al desenvolupament de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya, l’estat espanyol i a Europa.
 • Participació en projectes nacionals i internacional de conservació a on l’element jurídic sigui significatiu (especialment en l’impuls de la nova Xarxa Europea de Conservació del Territori).
 • Recerca comparada en dret de la custòdia del territori.
 • Coordinació de grups de treball i debat sobre custòdia del territori des de l’òptica jurídica i altres de relacionades.
 • Organització de jornades específiques.
 • Participació com a ponent en jornades i redacció d’articles i publicacions. 
 
Perfil de Responsable Jurídic
 • Llicenciat/da en dret.
 • Interès en l’especialitat de dret civil patrimonial. Es valorarà experiència laboral en el camp del dret de la propietat, especialment en l’àmbit rústic.
 • Estar familiaritzat/da amb la normativa de règim local, normativa sectorial d’espais naturals i dret d’associacions i voluntariat.
 • Nivell avançat d’anglès.
 • Nivell d’usuari informàtic avançat (textos, base de dades, full de càlcul, navegació...).
 • Persona identificada amb la finalitat de la XCT, i amb interès o coneixements del treball en entitats del tercer sector.
 • Interès en formar part d’un equip pluridisciplinar i prestar suport a les activitats d’altres àrees de la XCT.
 • Mostrar iniciativa per fer propostes noves en relació a la seva feina o al funcionament de la Xarxa per aconseguir una millora contínua.
 • Disposar de permís de conducció.
 • Disponibilitat ocasional de viatjar. 

Es valora
 • Coneixement previ de la custòdia del territori al nostre país i a la resta del món.
 • Autonomia personal i capacitat de planificació, anàlisi i síntesi en el context professional.
 • Flexibilitat per la col·laboració, delegació i el treball en equip en el context d’una organització petita, dinàmica i amb voluntat innovadora
 • Capacitat de relació i empatia personal en el context de relació amb entitats de custòdia, agents socials i representants polítics.
 • Voluntat d’aprendre. 

Condicions laborals
 
Inicialment el contracte serà temporal i a mitja jornada, amb la voluntat de convertir-se a jornada completa a curt-mig termini. La XCT vol consolidar el lloc de treball de manera indefinida. L’horari és l’habitual d’oficina i s’ofereix certa flexibilitat per fer teletreball. Oferim una remuneració ajustable segons perfil de la persona escollida, dins els marges salarials de la XCT.
 
El lloc de treball són les oficines de la XCT ubicades a la Universitat de Vic (Osona) i, quan sigui necessari, les oficines de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya a Barcelona. La incorporació es preveu imminent (negociable).
 
Sol·licitants
 
Si esteu interessats en aquest lloc de treball ens podeu enviar el vostre curriculum vitae juntament amb una carta de motivació fins el dia 15 de juliol de 2018. Únicament esperem sol·licituds per correu electrònic a laboral@xct.cat . Les persones que no s'ajustin suficientment al perfil demanat seran descartades.
 
La XCT no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum. No obstant, us confirmarem per correu electrònic quan l'haguem rebut i en el moment que haguem finalitzat el procés de selecció. Els curricula que rebem seran tractats amb estricta confidencialitat. Un cop finalitzat el procés de selecció seran eliminats de la nostra base de dades.


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies