Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Treballem per un nou projecte comú que integri el millor de cada part.

Dimecres 25 Juliol 2018 - 16:16

   

Benvolguts,

Com ja sabeu, el passat 21 de Juny els membres de la Xarxa de Custòdia del Territori i de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya van aprovar la fusió de les dues entitats cap a un nou projecte comú que integri el millor de cada part.

D’una banda la custòdia es mantindrà com a eina essencial i diferenciadora en la gestió del territori en favor de la conservació de la biodiversitat, amb la participació del tercer sector i els propietaris i gestors del territori. De l’altra, el voluntariat servirà per impulsar la participació ciutadana en aquest procés, per impulsar-ne la seva implicació i conscienciació i, per tant, que compti amb les sinergies de tota la societat. Aquests són, per tant, dos mecanismes plenament complementaris i molts cops necessàriament compatibles, com ratifica l’assemblea de membres.

Impulsem, per tant, un projecte conjunt que únicament vol consolidar i potenciar els serveis que ja oferien ambdues entitats per fer-los amb més qualitat i eficiència i que reconeix el seu encaix i la seva complementarietat amb les altres entitats de segon nivell del sector, igualment necessàries per a la preservació del nostre patrimoni natural.

Un cop aprovat el procés de confluència és moment de definir el nou nom de l’entitat. És per això que endeguem aquest procés, i és en aquest sentit que vull fer-vos avinents reflexions sobre alguns factors dins d’aquest procés.

La XCT cada vegada més ha esdevingut una entitat de segon nivell de referència en molts aspectes per a les entitats que fan acció directa al territori, propiciant un paraigües de suport en aspectes legals, tècnics i de gestió. Aquest procés que encetem, és també un bon punt de reflexió sobre si la XCT i la XVAC han de representar només aquelles entitats que fan custòdia o representa també aquells membres que fan conservació amb altres mecanismes. És el moment de decidir si representem una part important dels membres, del territori i de les iniciatives que es duen a terme en el marc de la conservació de Catalunya que ultrapassen el concepte jurídic de custòdia. Aquesta reflexió, per a mi necessària, ajuda a entendre el creixement de la XCT que ajuda més i millor al sector sense perdre mai de vista que la custòdia del territori i el voluntariat ambiental són els seus principals elements diferenciadors, però tenint en compte que per a implementar-les amb èxit i a llarg termini cal donar un suport més integral a les entitats que la practiquen.

Us animo a participar d’aquest procés de definició de missió i nom i a acabar de perfilar els serrells d’una unió fructífera, a fi que sigui una xarxa ben estructurada i ajudi a la consolidació d’un tercer sector ambiental que treballi per la conservació del territori al nostre país.

Marc Vilahur, President de la Xarxa de Custòdia del Territori


 
Més sobre...: opinió , marc vilahur , president , xct , fusio , xvac
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies