Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Govern inicia la consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret per crear el Registre d'acords de custòdia del territori

Dijous 15 Novembre 2018 - 16:17

La consulta té una durada de 15 dies. 
Text > Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya (5/11/2018)

L’inici de la consulta marca el primer pas per a l’elaboració del nou registre que ha de servir per millorar la gestió d’aquesta eina per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

El Govern ha iniciat la consulta prèvia organitzada pel  Departament de Territori i Sostenibilitat, que marca el primer pas en l’elaboració del Projecte de decret que ha determinar la creació i gestió del Registre d’acords de custòdia del territori a Catalunya. La consulta tindrà una durada de 15 dies. La custòdia del territori és una de les accions prioritàries de les polítiques de conservació del patrimoni natural de la Generalitat de Catalunya els darrers anys. El Projecte de decret del Registre d’acords és un pas més per al seu impuls.
 
Els acords de custòdia són contractes entre propietaris o gestors de finques privades i entitats de custòdia del territori, que adquireixen compromisos concrets per a la conservació de la natura, i estan regulats pel Codi civil de Catalunya. Així, l'entitat es compromet a assessorar, cercar recursos i fins i tot fer accions concretes a la finca mitjançant voluntariat, recursos o personal propis i finançament extern. A canvi, la propietat accepta uns compromisos, entre els quals hi pot haver les restriccions d'ús, per millorar la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de la finca. El 2017, Catalunya comptava amb prop de 40.000 ha de finques custodiades mitjançant 765 acords de custòdia entre entitats i propietaris, segons les dades del darrer inventari elaborat per la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).
 
El Projecte de decret determinarà els elements clau del patrimoni natural objecte de conservació que poden recollir els acords de custòdia del territori per poder constar en el Registre, i els continguts mínims per ser registrats. Així, l’objectiu del nou Registre és millorar la gestió d’aquests acords de custòdia.
 
D’una banda, es vol sistematitzar i registrar els acords signats, i establir una estandardització que aporti més efectivitat i seguretat jurídica als efectes administratius i tributaris que se’n puguin derivar. D’altra banda, la creació del Registre es presenta com una oportunitat per avaluar la qualitat del acords signats i l’efectivitat de la gestió proposada per la custòdia en cada cas. Finalment, serviria per millorar el seguiment i permetre una avaluació periòdica dels acords registrats per part de la Generalitat.


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies