Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La XCN en l'àmbit estatal

Dimarts 9 Abril 2019 - 15:03

Ens reunim a Madrid amb el FRECT per revisar i planificar actuacions i participem a la reunió anual de la Plataforma de Custodia del Territorio de FB

 

La reunió de la Junta del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) va iniciar amb una bona repassada de tota la feina feta al llarg de l’any 2018. Primer de tot es va fer un balanç de les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio que van tenir lloc a València el passat novembre. La valoració global que en fa la Junta és positiva, tot i que detecta la necessitat de millorar alguns aspectes. Entre d’altres, es treballarà perquè les pròximes Jornadas facin més èmfasi en la posada en pràctica d’iniciatives de custòdia, així com perquè hi hagi un espai d’aprenentatge bàsic per aquelles persones que estableixen un primer contacte amb el món de la custòdia.

A continuació, es va analitzar les diferents accions d’incidència política realitzades. Entre aquestes, destaquen les propostes de millora presentades a la Fundación Biodiversidad respecte a la seva Convocatòria de concessió d’ajudes, així com les propostes presentades al MITECO per un suport efectiu al Tercer Sector Ambiental d’àmbit supra-autonòmic. Després d’una clàssica revisió al balanç i al compte de pèrdues i guanys i amb tots aquest elements sobre la taula, la Junta es va disposar a parlar sobre quines accions cal articular de cara a aquest 2019, en base a les següents línies estratègiques:
  1. Desenvolupar un marc conceptual clar i senzill  de la custòdia del territori
  2. Desenvolupar un marc normatiu complet de la custòdia del territori i d’altres formes de conservació privada del patrimoni natural
  3. Impulsar i promoure la custòdia del territori en l’activitat de les administracions públiques.
  4. Promoure el finançament i la implementació de les iniciatives de custòdia del territori i d’altres formes de conservació del patrimoni natural amb interès social.
  5. Enfortir les entitats de custòdia del territori com a part del Tercer Sector Ambiental
  6. Desenvolupar la governança d ela custòdia del territori, millorant les xarxes i les aliances dins el col·lectiu i amb altres col·lectius estratègics.Es van proposar una sèrie d'accions en matèria d'incidència política, d’organització interna i de redacció de continguts, més enllà de actuacions bàsiques relatives a la gestió pròpia del FRECT.
A continuació, es va discutir àmpliament sobre les necessitats financeres del FRECT i dels possibles mecanismes per satisfer-les. En aquesta mateixa línia, la Junta del FRECT es proposa construir un marc de col·laboració estable amb la Fundación Biodiversidad, amb línies de treball per millorar la custòdia del territori com a eina de conservació del patrimoni natural en el marc de les polítiques públiques, entre les quals es podria trobar el desenvolupament d’un registre d’entitats i de formes de gestió o el desenvolupament de criteris de bones pràctiques, de models d’acords i de models de seguiment. Aquesta proposta es va traslladar a la Fundación Biodiversidad el dia següent, en el marc de la reunió anual de la Plataforma de Custodia del Territorio, però cal encara concretar-la.

A la reunió anual de la Plataforma de Custodia del Territorio, a la que van assistir diferents persones representants d’entitats de custòdia, administració pública i altres organitzacions clau vinculades al desenvolupament rural, es va exposar i discutir la visió de la custòdia del territori des de la perspectiva de la Fundación Biodiversidad. Entre d'altres, destaquem que es preveu realitzar, a finals d’abril, un procés participatiu per l’anàlisi estratègic de la Fundación Biodiversidad, per tal de que aquesta pugui incorporar les inquietuds del diferents sectors i pugui optimitzar el marc competencial en matèria de custòdia del territori. La Fundación també es proposa millorar l’inventari, incorporant, per exemple, indicadors per avaluar l’impacte de la custòdia del territori a nivell estatal.

Des de la XCN estem satisfets de  trobar-nos regularment amb el FRECT i de compartir així inquietuds i causes comunes. Ara que ens trobem en plena definició del Pla Estratègic 2020-2030 de la XCN, identifiquem clarament alguns objectius essencials que cal afrontar conjuntament amb la resta de xarxes i actors del territori espanyol. Des de la XCN treballarem conjuntament amb el FRECT per la conservació de la natura!
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies