Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Enquesta sobre l'ús de les finances ètiques en el Tercer Sector

Divendres 21 Juny 2019 - 14:07

Els resultats de l'enquesta serviran per consolidar i estendre l'ús de les finances ètiques entre les organitzacions no lucratives.     
L'objectiu de l'enquesta és realitzar un estudi que permeti quantificar la dimensió actual de l'ús d'aquest tipus de finances i, alhora, copsar aquells elements que poden potenciar sinèrgies i ampliar els ponts existents entre tots 2 actors (tercer sector i entitats de finances ètiques). Aquest estudi dóna continuïtat al realitzar el 2006: "Diagnòstic sobre l'interès del tercer sector i l'economia social per una banca ètica" (FETS i Observatori del Tercer Sector). 

En aquesta nova edició, es pretén revisar l'evolució dels principals indicadors i, també, analitzar de manera més profunda les assegurances ètiques com a part d'aquest tipus de finances, les quals en aquell moment no van ser considerades explícitament en l'estudi. A la vegada, s'aprofundirà en la realitat dins de la ciutat de Barcelona. 

Estructura del qüestionari

El qüestionari està estructurat en 5 parts: 
I. Dades de contacte
II. Dades de caracterització
III. Elecció de l'entitat financera
IV. Coneixença i ús de les finances ètiques
V. Ús d'instruments financers i assegurances

Podeu accedir al formulari a través d'aquest enllaç.

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies