Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La manca de finançament públic per a les entitats del tercer sector ambiental posa en perill la conservació d'espècies, hàbitats i processos ecològics al territori

Dimecres 24 Juliol 2019 - 09:06

    
- L’actual situació d’infrafinançament de les entitats del tercer sector ambiental evidencia la desatenció del Govern de Catalunya a les problemàtiques ambientals actuals del país. 

- La XCN demana a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb els seus compromisos, especialment després de que hagi declarat formalment l’emergència climàtica i ambiental a Catalunya. I que es dotin les estructures administratives amb competències en aquest àmbit i els recursos suficients per tal de fer possible l’acompliment d’aquests objectius. 

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), associació que agrupa la majoria de les entitats conservacionistes de Catalunya, alerta que la manca de finançament públic estable per a entitats del tercer sector ambiental per a dur a terme actuacions de conservació de la natura posa en risc la supervivència d’aquestes entitats, el teixit social i professional associat, i l’estat de conservació d’espècies, hàbitats i processos ecològics al territori.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya convoca periòdicament tres línies de subvenció dirigides, entre d’altres, a entitats del tercer sector que tinguin per objecte la gestió i conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. Aquestes línies de finançament són a) els ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya,  b) les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya, i c) les subvencions a projectes d’educació i sensibilització ambiental.

Fa més d’un any que no es convoca cap d’aquestes tres convocatòries, i des de l’any 2014 no hi ha hagut cap any en què es convoquessin totes regularment, dificultant la planificació econòmica i d’actuacions de les entitats. Essent el cas més greu, la convocatòria relativa a la promoció i consolidació de la custòdia del territori, que la darrera convocatòria data de desembre de 2015.

En els darrers 7 anys, la suma d’aquests ajuts han repartit un global de 3.400.000 € a 85 entitats dedicades a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (aportant una mitjana anual de 490.000€). Si aquests ajuts s’haguessin convocat amb la periodicitat establerta segons les bases, haurien pogut suposar de mitjana, 925.000 € anuals cap a aquestes entitats. Dit d’una altre manera: la manca de regularitat en la convocatòria d’aquests ajuts ha suposat una disminució del 51% dels recursos percebuts per les entitats.

A part, els retards en els pagaments de projectes executats i justificats han generat greus problemes de tresoreria que han portat a una situació de precarietat i, en alguns casos de tancament, d’unes entitats i d’uns professionals que ja estaven al límit degut a la darrera crisi econòmica (encara hi ha impagaments de l’any 2014 al·legant manca de pressupost). 

A més, la Generalitat tampoc compleix els compromisos contractuals amb les entitats que, per exemple, presten serveis públics com els d’informació i d’educació ambiental en molts dels Parcs Naturals del País, patint endarreriments significatius amb els pagaments. Una sola entitat pot acumular impagaments per aquest servei per més de 100.000€, agreujant les tensions de tresoreria, endeutament amb els bancs i pagaments innecessaris d’interessos, portant a les entitats a una situació insostenible. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público obliga a les administracions públiques a pagar en un termini de màxim 2 mesos, per tant, la Generalitat incompleix sistemàticament aquesta obligació legal, fent que les entitats financin indirectament al Govern català (en assumir els impagaments mitjançant crèdits bancaris).

Els impagaments i l’actual situació d’infrafinançament de les entitats del tercer sector ambiental evidencien la desatenció per part de la Generalitat de Catalunya per fer front a les greus problemàtiques ambientals del país. Aquesta situació s’agreuja tenint en compte la crisis socioecològica estructural en la qual estem immersos i que està tenint efectes greus per a la salut i el benestar de les persones (Informe IPBES, 2019)[1].

Cal tenir present que les entitats de tercer sector ambiental duen a terme tasques imprescindibles per a la societat que en moltes ocasions hauria d’assumir la pròpia administració però que, per contra, deriva a les entitats que treballen directament al territori. En aquest sentit, aquestes entitats sense afany de lucre juguen un paper crucial en la protecció i garantia de l’interès públic i en l’obligació constitucional de preservar el medi ambient.

Per tant, la XCN demana a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb els seus compromisos, especialment després de que hagi declarat formalment l’emergència climàtica i ambiental a Catalunya[2], i proposi solucions a les entitats que treballen al territori, per tal d’evitar situacions irreversibles per a la natura i pel teixit social del nostre país.  Alhora reclama que es dotin les estructures administratives amb competències en aquest àmbit i els recursos suficients per tal de fer possible l’acompliment d’aquests objectius.

[1] www.ipbes.net
[2] http://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=354163

Consultar la Nota de Premsa en PDF

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies