Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts del Programa Empleaverde per la contractació de persones desocupades amb l'objectiu de fomentar l'economia verda i blava

Dimarts 17 Desembre 2019 - 16:07

   

La Fundación Biodiversidad ha convocat, a través del Programa Empleaverde, una línia d’ajuts per a la contractació de persones desocupades a temps complert per un període mínim de 6 mesos en entitats que estiguin vinculades directa o indirectament amb l’economia verda i/o blava. També inclou entitats que, tot i no estar-hi vinculades, generin una ocupació que contribueixi a una línia de negoci sostenible o a la gestió d’una millora ambiental de l’entitat.

L’objectiu és impulsar la sostenibilitat de les activitats econòmiques en tots els sectors, promovent una transició justa cap a una economia baixa en carboni i circular, tot constituint un motor de creixement.

Una entitat està vinculada directa o indirectament amb:
Economia verda: quan la seva activitat està dirigida a la conservació i/o gestió sostenible del medi ambient i la biodiversitat, promovent la sostenibilitat de les activitats econòmiques.

Economia blava: quan l’activitat de la seva entitat contribueix al desenvolupament sostenible dels mars i oceans. La Comissió Europea la defineix com aquella que reconeix la importància dels mars i oceans com a motors de l’economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement.

MOLT IMPORTANT: aquesta convocatòria únicament subvencionarà contractes iniciats entre el 5 de maig i el 17 d’agost del 2019 (contractes ja iniciats/realitzats), i que tinguin una durada mínima de 6 mesos a temps complert. El tipus de contracte pot ser indefinit o per obra i servei.


QUI S’HI POT PRESENTAR
Les subvencions estan dirigides a entitats privades, amb o sense ànim de lucre. Han d’estar legalment constituïdes, degudament inscrites al registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i seu a Espanya.


PRESSUPOST
La convocatòria té un pressupost de 2M €.
 
Import màxim de subvenció que es pot sol·licitar: 2.700 € (pot incrementar en 500€ en cas que la persona contractada pertanyi a algun col·lectiu prioritari (dones, joves de fins a 35 anys, majors de 45 anys, persones immigrants, persones amb discapacitat, residents d’àrees protegides o zones rurals). L’actuació serà cofinançada en un 50% o un 80% en funció de la regió objectiu a la que estigui ubicat el centre de treball.

Una mateixa entitat podrà presentar diverses sol·licituds per diferents persones contractades.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Entre d’altres caldrà presentar:
- Contracte formalitzat i comunicat al SEPE
- Tarja d’aturat
- Certificat de contribució a la generació de feina neta (consultar el model que cal omplir)

Data límit per presentar-s’hi: 17/02/2020.

Per a més informació consulteu la web de la Fundación Biodiversidad, on hi trobareu:
- Les bases de la convocatòria
- La convocatòria
- Document amb preguntes freqüents
- Guia de presentació de sol·licituds
Més sobre...: programa empleaverde
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies