Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Premi Torras-Foulon 2020 per a una investigació naturalista sobre els sistemes naturals dels Països Catalans

Dijous 30 Gener 2020 - 15:56

  
Destinataris
Investigadors/es dels Països Catalans, amb la condició que la recerca que es presenti es faci al marge de centres de recerca o universitats.

Dotació
4.000 euros

Àmbit
Qualsevol disciplina relacionada amb la història natural dels Països Catalans. Es valoraran especialment els treballs de recerca que es refereixin a grups biològics, àrees de coneixement o territoris geogràfics poc estudiats. La proposta que es presenti ha de correspondre a un treball encara no realitzat o que, si ja s’ha iniciat, encara no se n’hagi publicat ni difós cap dada o resultat i en tot cas caldrà que finalitzi dins el termini previst en aquestes bases.

Durada del treball
Màxim 2 anys

Data de presentació de propostes
Del 15 de gener al 28 de febrer de 2020

Com presentar-s’hi
S’ha de presentar una memòria (4 pàgines màxim) amb una descripció del treball de recerca que es planteja, una justificació de la idoneïtat de l’estudi i de l’investigador o de l’equip que el presenta, una breu descripció de la metodologia a seguir, un cronograma indicatiu de l’execució, i un pressupost orientatiu.


Per a més informació consulteu les bases del premi o contacteu amb la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) a ichn@iec.cat .

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies