Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Realitzem els treballs forestals de preparació a dinàmica natural de la Font Groga, en el marc del LIFE Biorgest

Dijous 12 Març 2020 - 11:28

Amb les actuacions es vol accelerar el procés natural de maduració del bosc.

A finals de febrer es van dur a terme els treballs forestals per a preparar la roureda de la Reserva natural parcial de la Font Groga, al Parc Natural de Collserola, a dinàmica natural. Aquesta actuació s’emmarca dins les accions de conservació demostratives del projecte LIFE Biorgest i busca accelerar el procés natural de maduració del bosc que, a partir d’ara, es deixarà a evolució lliure.
           

Aquests treballs forestals, realitzats per Bosquerols SCCL., han consistit en l’eliminació d’espècies exòtiques (Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Trachycarpus fortunei, Aesculus hippocastanum, Prunus laurocerasus, etc.) i en la tallada i anellament d’alzines, roures i pins de mida gran. Els objectius perseguits han estat els de generar fusta morta a terra i en peu, prèviament molt escassa, per afavorir fongs, artròpodes i vertebrats que en depenen, i de reduir la competència pels recursos a arbres dominants, codominants o del regenerat, així com afavorir espècies arbòries poc abundants (Sorbus domestica, Prunus avium, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, etc.).

Aquest rodal, d’unes 9 hectàrees, es suma a 5 rodals més on ha actuat el CREAF en pinedes, alzinars i rouredes mediterrànies, tots en finques públiques amb un compromís d’almenys 20 anys de no realitzar actuacions forestals, amb l’objectiu de permetre la dinàmica natural d’aquests boscos.

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies