Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

ARTLICLE RECOMANAT. La importància dels espais naturals ben conservats per a un desenvolupament rural de qualitat a Catalunya

Dijous 12 Març 2020 - 16:38

L'article, d'en Josep Maria Mallarach, planteja propostes que permetin revitalitzar el desenvolupament rural, amb atenció equilibrada a la justícia social i ambiental.
 

L'article ha estat publicat a la revista TEMES RURALS, editada per la Fundació del Món Rural, juntament amb altres articles. 

Podeu descarregar l'article d'en Josep Maria Mallarach o bé tota la revista


RESUM
S’exposen els valors i la importància que tenen els espais naturals ben conservats a Catalunya i se’ls diferencia de la resta d’espais naturals. S’examinen els múltiples beneficis i serveis que aporten a la societat present i futura, les pressions i amenaces de què són objecte i les tendències que segueixen. Més enllà dels valors d’ús directe, es considera el ventall de serveis ambientals que ofereixen, des d’aspectes fonamentals, com la regulació del balanç hídric, la purificació de l’aire i l’aigua, o la biodiversitat, fins a usos culturals, recreatius i de lleure o vinculats a la salut. També se’n consideren els valors intrínsecs, els quals, vinculats a llocs i paisatges, configuren una gran part de la nostra identitat col·lectiva. Des d’aquesta perspectiva integradora, s’examina la importància que tenen aquests valors per al desenvolupament rural de Catalunya, i es pronostica que el seu valor creixerà a mesura que ens afectin les tendències de canvi global en què ens trobem immersos, d’entre les quals el canvi climàtic és una de les més significatives. En vista dels estudis sobre els beneficis que aporten actualment els espais naturals de protecció especial de Catalunya, es plantegen propostes que permetrien revitalitzar el desenvolupament rural, amb atenció equilibrada a la justícia social i ambiental, repoblant territoris abandonats d’una manera que faci possible regenerar paisatges i aturar la pèrdua de patrimoni natural i cultural que pateix la nostra terra. Se n’esmenten alguns exemples creatius, inspirats en una ètica de la sostenibilitat forta i que s’estan desenvolupant en paisatges rurals representatius de la gran diversitat del país.

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies