Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies
Nombre de resultats 3 per a espais protegits

06/06/2014 - Convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015

09/01/2014 - Participació a la jornada del Marc d'Acció Prioritària de Natura 2000 a Madrid
Aportem prioritats des de la custòdia del territori al futur de la gestió de la Xarxa Natura 2000 a l'Estat Espanyol.

03/02/2010 - Congrés Europeu de Xarxes Ecològiques a Madrid
Jordi Pietx, director de la xct ha participat en un taller del congrés dedicat a la valorització econòmica de la biodiversitat.